Høy strømregning?

Ta grep og få billigere strøm i dag

Ta grep og få billigere strøm i dag

  • Fyll ut postnummer

  • Motta tilbud fra flere strømselskap

  • Velg avtalen med billigst strøm for deg

Klikk her for tilbud

Søk på 2 minutter

Sjekk hvor mye du kan spare

Mange sparer tusener på riktig strømavtale

Gratis og uforpliktende

Om Nordpool

Nord Pool AS, tidligere, Nord Pool Spot AS er et aksjeselskap som eies av Euronext og de nordiske og baltiske stamnettoperatørene Statnett SF, Svenska Kraftnät, Fingrid Oyj, Energinet.dk, og Litgrid.

Selskapet har som vedtektsfestet formål å organisere, drive og videreutvikle en markedsplass for fysisk handel med elektrisk kraft og andre energiprodukter i de områder som anses som adekvate, samt tilby tjenester som står i forbindelse med slik handel.

Nord Pool Spot AS ble stiftet 27. desember 2001 og har forretningsadresse på Lysaker i Norge. Selskapet ble skilt ut fra Nord Pool ASA som startet opp som Statnett Marked AS i 1993. 20. januar 2016 byttet Nord Pool Spot navn til Nord Pool AS.

I 2019 ble 494 TWh elektrisk kraft handlet via Nord Pool, hvor Norden og Baltikum sto for 381,5 TWh. I UK ble det handlet 94 TWh, og en rekord i intraday på 15,8 TWh ble oppnådd. 360 medlemmer fra 20 land handler via Nord Pool.[9]

I 2019 kjøpte Euronext 66 % av aksjene i Nord Pool.

Sammenlign flere strømleverandører her